Index

Cool Timeline

1493
1493-01-01

Nejstarší veduta Prahy z roku 1493

Nejstarší veduta Prahy z roku 1493

3000

Hartmann Schedel: Nejstarší veduta Prahy z roku 1493, rozmer listu 42,5 x 60,5 cm, List CCXXIX (229) a CCXXX (230) z: Liber Chronicarum. (= Nuremberská Kronika). Nuremberg, Koberger, 1493. Hartmann Schedel (1440 Norimberk − 1514 tamtéž) byl německý lékař, humanista a sběratel, autor Norimberské či Schedelovy kroniky z roku 1493, která vyšla v latinském i německém vydání a patří mezi nejkrásnější a nejcennější prvotisky. Na foliových stránkách latinského i německého vydání o rozměrech asi 420x305 mm je celkem 1809 dřevořezů, včetně mapy světa a Evropy a 29 dvoustránkových pohledů na města. Pocházejí z dílny Michaela Wolgemuta, u něhož se do roku 1490 učil také A. Dürer. Pohledy na všechna významnější německá a rakouská města (ale také např. na Prahu, Jeruzalém, Budín nebo Krakov) jsou často jejich nejstarší známá zobrazení. V některých exemplářích jsou obrázky ručně kolorovány.

66
CZ
1790852000000202123
1493-Nejstarší veduta Prahy z roku 1493-Pragensie
Již není v nabídce
null
false
1493-01-01

Nejstarší veduta Prahy z roku 1493 II.

Nejstarší veduta Prahy z roku 1493 II.

3000

Hartmann Schedel: Nejstarší veduta Prahy z roku 1493, rozmer listu 42,5 x 60,5 cm, List CCXXIX (229) a CCXXX (230) z: Liber Chronicarum. (= Nuremberská Kronika). Nuremberg, Koberger, 1493. Hartmann Schedel (1440 Norimberk − 1514 tamtéž) byl německý lékař, humanista a sběratel, autor Norimberské či Schedelovy kroniky z roku 1493, která vyšla v latinském i německém vydání a patří mezi nejkrásnější a nejcennější prvotisky. Na foliových stránkách latinského i německého vydání o rozměrech asi 420x305 mm je celkem 1809 dřevořezů, včetně mapy světa a Evropy a 29 dvoustránkových pohledů na města. Pocházejí z dílny Michaela Wolgemuta, u něhož se do roku 1490 učil také A. Dürer. Pohledy na všechna významnější německá a rakouská města (ale také např. na Prahu, Jeruzalém, Budín nebo Krakov) jsou často jejich nejstarší známá zobrazení. V některých exemplářích jsou obrázky ručně kolorovány.

73.9
CZ
1790852000003193002
1493-Nejstarší veduta Prahy z roku 1493 II.-Pragensie
K prodeji
www.posam.cz/artwork/pragensie/pragensie-4_VL_BP.jpg
false
1572
1572-01-01

Hogenbergova veduta Prahy a Chebu

Hogenbergova veduta Prahy a Chebu

1100

cca. 1572, Braun G. & Hogenberg F., Praga, Egra, z Civitates Orbis Terrarum, Cologne, T. Graminaeus, 1572-1617, rozmer listu 41 x 52.5 cm. Civitates Orbis Terrarum (Atlas měst světa) byl druhý nejstarší tištěný atlas v historii světové kartografie a první atlas zcela věnovaný topografickým pohledům. První svazek této sbírky vyšel v Kolíně nad Rýnem v roce 1572; následující v letech 1575, 1581, 1588 a 1598. Šestý a poslední svazek se objevil v roce 1617, těsně před rozsáhlou devastací způsobenou třicetiletou válkou. Veduta Prahy s nápisem „Praga. Bohemiae metropolis accv ratissime expressa“ a veduta Chebu s nápisem „Egra urbs a fluvio, …“ jsou zařazeny na fol. 29b–30a prvního svazku (ca 1572). Hogenbergova leptaná rytina dle předlohy Jorise Hoefnagela. Francouzské popisky na rubu. Nádherná první ilustrace Prahy ukazuje královské město z jihovýchodu, v jeho přirozeném prostředí v údolí Vltavy hluboko mezi okolními kopci. Vlevo leží dominantní hradčanský hradní komplex z 9. / 10. století, pod nímž je Malá Strana, která je spojena se Starým Městem velkolepým Karlovým mostem a jeho mohutnými věžemi na každém konci. V samotném Starém Městě lze v blízkosti radnice rozeznat gotický kostel Týn. Nad Starým městem a pod Novým Městem leží Nové židovské město (Josefov). Od druhé poloviny 14. století byla Praha za císaře Karla IV. a jeho syna Václava IV. hlavním městem Svaté říše římské. Pražská univerzita, založená v roce 1348, byla první německy mluvící univerzitou. Kolem 1600 měla Praha celkem 60 000 obyvatel, i když její různé okresy byly oficiálně sloučeny do jediné metropole až v roce 1784. ... Pohled [Egra Cheb] z pohledu z protějšího břehu řeky Ohře ukazuje dobře opevněné město s jeho dominujícím císařským palácem z 12. století a gotický kostel sv. Mikuláše a Alžběty. Cheb byl původně postaven jako císařský palác císařem Barbarossa a v roce 1277 se stal císařským městem. Byly zde sjednány dvě důležité smlouvy: "Chebská bula" (Fridrich II a Přemysl Otakar I) z roku 1213, která dávala římsko-katolické církvi záruky, že jmenování biskupů a opatů je záležitostí ryze církevní, do které světská moc panovníků nebude zasahovat a že naopak světská moc se bude zasazovat o potírání kacířství a v roku 1459 Chebská smlouva, která určovala hranici mezi Čechy a Saským kurfiřtstvím ... [Taschen, Braun a Hogenberg, s. 88.]

66.6
CZ
1790852000003189042
1572-Hogenbergova veduta Prahy a Chebu-Pragensie
K prodeji
www.posam.cz/artwork/pragensie/pragensie-3_VL_BP.jpg
false
1649
1649-02-01

PRAGA

PRAGA

4000

Velký prospekt Prahy z Petřína je lept Václava Hollara sestávající ze tří listů (dohromady mají rozměry 28 × 113,5 cm), v katalogu Hollarových tisků uváděn pod číslem P880(a–c). Lept byl vydán v Antverpách roku 1649 a vložen byl do Topographia Bohemiae, Moraviae et Silesiae (16. díl Topographia Germaniae), která vyšla 1650. Vyšel nedlouho po dalším Hollarově velkém pohledu, v roce 1647 byl vydán jeho velký pohled na Londýn. Na středním listu nad legendou se nachází podpis, kde Hollar uvádí, že lept vznikl na základě kresby, kterou pořídil roku 1636. Roku 1636 se se svým novým mecenášem Thomasem Howardem nakrátko vrátil z německých zemí do Prahy a poté se vydal do Anglie. Předpokládá se, že se kresba dochovala a dnes je v držení Národní galerie v Praze. Pohled je zachycen z vyvýšeného místa na Petříně (Hora sv. Vavřince) a Praha je zde zachycena od Hradčan po Vyšehrad, nalevo tvoří rámec ruina (s průhledem na Strahov), napravo potom Hladová zeď. Části Prahy (Hradčany, Malá Strana, Staré Město a Nové Město) jsou popsány a nad nimi jsou městské znaky (na středním listu je ještě říšský a český znak). Vedle toho jsou v orazu některá důležitá místa (budovy) popsána, dvacet míst označeno čísly a v legendě popsáno (popisy jsou česky, latinsky a německy). Zdroj: Wikipedie

117.9
CZ
1790852000002258007
1649-PRAGA-Pragensie
K prodeji
www.posam.cz/artwork/pragensie/pragensie_01_VL_BP.jpg
false
1652
1652-01-01

Švédské obléhání Prahy 1648 (Grundtriß der Prager Stätte)

Švédské obléhání Prahy 1648 (Grundtriß der Prager Stätte)

100

1652, mědiryt, rozměr listu: 33 x 39 cm z díla: Theatrum Europaeum, díl, 6., 1652 vydal: M. Merian, Frakfurt , 1652 literatura: Nebehay Wagner 404 Obléhání Prahy Švédskou armádou roku 1648 pod velením generála Königsmarka v závěrečné fázi Třicetileté války. Švédské obležení Prahy bylo poslední střetnutí třicetileté války, které se odehrálo v roce 1648, když se švédská vojska operující v Čechách pokoušela obsadit Prahu. Švédské armádě generála Jana Kryštofa Königsmarcka se pomoci přeběhlého císařského důstojníka Arnošta z Ottowaldu podařilo obsadit Malou Stranu a Pražský hrad již 26. července. Na pravém břehu Vltavy se však obyvatelé Starého a Nového Města pražského připravovali na obranu a ve dnech 31. července až 1. listopadu úspěšně odolávali útokům švédských armád. Švédové z Prahy odvezli většinu umělecké sbírky Rudolfa II. nevyčíslitelné hodnoty, jako například Codex Argenteus nebo Codex gigas („Ďáblova Bible“), stovky cenných obrazů italských a vlámských mistrů, soch apod. Část této kořisti zůstává dosud ve Švédsku, část se dostala (jako vlastnictví královny Kristýny I.) do sbírek Vatikánu, jenom několik rukopisů se vrátilo do Česka. (Zdroj wikipedie)

51.1
CZ
1790852000003189001
1652-Švédské obléhání Prahy 1648 (Grundtriß der Prager Stätte)-Pragensie
K prodeji
www.posam.cz/artwork/pragensie/pragensie-1_VL_BP.jpg
false
1735
1735-01-03

Plán Karlovho mostu v Praze (Grund Riss der Mulden Brucke zu Prag)

Plán Karlovho mostu v Praze (Grund Riss der Mulden Brucke zu Prag)

5000

cca 1735, Plán Karlovho mostu v Praze (Grund Riss der Mulden Brucke zu Prag), rozměr listu 45,5 x 89 cm

100
CZ
1790852000003214001
1735-Plán Karlovho mostu v Praze (Grund Riss der Mulden Brucke zu Prag)-Pragensie
K prodeji
www.posam.cz/artwork/pragensie/pragensie-15_VL_BP.jpg
false
1735-02-01

Praha, Schramm, 1735

Praha, Schramm, 1735

1500

Prospect der Mulden Brücke zu Prag, nebst der Stadt; technika: mědiryt; rozměr tiskové plochy: 32.5 x 83 cm; z díla: C. Schramm, Historischer Schauplatz, Leipzig, 1735;

109.1
CZ
1790852000002258079
1735-Praha, Schramm, 1735-Pragensie
K prodeji
www.posam.cz/artwork/pragensie/pragensie_04_BP.jpg
false
1742
1742-02-01

Obléhání Prahy 1742

Obléhání Prahy 1742

120

1743, rozměr listu 42,5 x 60,5 cm, kolorovaný mědiryt "Carte des Expeditions de Guerre en Boheme III, Blat, dans la quelle le vois le plan de l´attaque de Prag 1742..." Vydal Homann v roce 1743. Okupace Prahy Francouzi, Bavory a Sasy (často označovaná jen jako francouzská okupace Prahy) proběhla v letech 1741–1742 v rámci válek o rakouské dědictví, resp. první slezské války. Válka o země Koruny české vyvrcholila 26. listopadu 1741 dobytím Prahy, hlavního města Českého království. Od června 1742 obléhá Prahu rakouské vojsko, které vyhladovělé vstoupilo do Prahy 2. ledna 1743. Francouzi opustili Prahu těsně předtím, protože 25. (26.?) prosince 1742 byla uzavřena velkomyslná kapitulace o čtrnácti bodech. Čechy opustila též bavorská vojska, čímž také skončila vláda Karla III. (Karla Albrechta) jako českého protikrále a obnovila se vláda Marie Terezie. Tím prakticky skončila první slezská válka.

73.9
CZ
1790852000003193011
1743-Obléhání Prahy 1742-Pragensie
K prodeji
www.posam.cz/artwork/pragensie/pragensie-5_VL_BP.jpg
false
1743
1743-02-01

J.J. Dietzler: Křižovnické náměstí, Praha

J.J. Dietzler: Křižovnické náměstí, Praha

1200

J.J.Dietzler: Korunovační pochod Marie Terezie v Praze, Prospect des Blakes. . ., rozměry listu: 36 x 73.5 cm Vydavatel: Carl Franz Rosenmuller, Prague, 1743

109.6
CZ
1790852000002258034
1743-J.J. Dietzler: Křižovnické náměstí, Praha-Pragensie
K prodeji
www.posam.cz/artwork/pragensie/pragensie_05_BP.jpg
false
1743-03-01

J.J. Dietzler: Praha, Malé náměstí

J.J. Dietzler: Praha, Malé náměstí

1200

J.J. Dietzler: Prospect des sogenandten Kleinen Ringl in der königl Stadt Prag ...Pražská korunovace Marie Terezie českou královnou roku 1743 mědiryt rytec: Johann Andréas PFEFFEL (1674-1748) rozměr listu: 38x65 cm z díla: Ramhoffsky J.H. : Drei Beschreibungen literatura: Nebehay - Wagner 529

100
CZ
1790852000002258040
1743-J.J. Dietzler: Praha, Malé náměstí-Pragensie
K prodeji
www.posam.cz/artwork/pragensie/pragensie_06_BP.jpg
false
1745
1745-01-03

Werner – Panoramatický pohled na Prahu

Werner - Panoramatický pohled na Prahu

5000

Pozoruhodný velkoformátový pohled na Prahu, mědiryt, nakreslil Werner, publikoval Johann Friedrich Probst (dědic Jeremiah Wolffa), Augsburg, včetně 4 ozdobných erbů. Dílo od Friedricha Bernharda Wernera (1690–1776) lokalizuje 76 míst v Praze. Werner se narodil ve Slezsku, svou ranou kariéru začal jako vojenský inženýr a kartograf, pracoval i v Praze. V roce 1718 začal vytvářet pozoruhodné pohledy na města, které ho přivedly do kontaktu s několika předními prodejci umění a vydavateli map v Augsburgu, zejména s dědici Jeremiase Wolffa (1663–1724), Johannem Fridrichem Probstem. Probst mu sponzoroval několik cest po Evropě, co Wernerovi umožnilo nakreslit pozoruhodné pohledy na evropská města. Jeho práce byla poprvé publikována několika partnery vydavatelství Wolff, především ale spolupracoval s Johannem Friedrichem Probstem (1719 nebo 1721-1781), a později jeho bratrem Georgem Balthasarem Probstem (1732-1801).

121
CZ
1790852000003210040
1745-Werner - Panoramatický pohled na Prahu-Pragensie
K prodeji
www.posam.cz/artwork/pragensie/pragensie-14_VL_BP.jpg
false
1757
1757-02-01

Plán pruského obléhání Prahy 1757 (Plan von der Belagerung und bloquade der Stadt Prag 1757)

Plán pruského obléhání Prahy 1757 (Plan von der Belagerung und bloquade der Stadt Prag 1757)

150

1757, částečně kolorovaná mědirytina, rozměr listu 25 x 39 cm, znázorňuje obléhání Prahy pruským vojskem od 6. května do 20. června 1757, které následovalo po porážce rakouské armády v bitvě u Štěrbohol v rámci Sedmileté války. Je označováno za nejničivější obléhání v pražských dějinách. Například po ukončení obléhání se odhadovalo, že jenom na katedrálu svatého Víta bylo vystřeleno 22 000 pum, kulí a kartáčů. V samotném chrámu bylo nalezeno 770 kulí. Vydané ve vydavatelství Nürnberg Raspischen Handlung (Johann Ambrosius Siebmacher - německý malíř erbů, mědirytec, grafik a vydavatel).

46.3
CZ
1790852000003189030
1757-Plán pruského obléhání Prahy 1757 (Plan von der Belagerung und bloquade der Stadt Prag 1757)-Pragensie
K prodeji
null
false
1780
1780-02-03

Nabholz – kukátkový list Praha Malé náměstí (Prospect des so genannten Ringl in der Königl alten Stadt Prag)

Nabholz - kukátkový list Praha Malé náměstí (Prospect des so genannten Ringl in der Königl alten Stadt Prag)

500

cca. 1780, kolorovaný mědiryt, vzácný kukátkový list, Prospect des so genannten Ringl in der Königl alten Stadt Prag, rozměr listu: 33 x 46 cm autor předlohy: Jan Josef DIETZLER (1694-1744) (klikni na backpage vpravo dole pod obrázkem) rytec: Johann Christoph NABHOLZ (1752-c.1796) vydal: Academie Imperiale d Empire des Arts liberaux, Augsburg AMP, Sbírka grafiky, sign. G 160 Již od poloviny 18. století se Praha dostala mezi města, jejichž veduty byly šířeny moderním a velmi oblíbeným mediem kukátkových pohledů - Kukátkový list (angl. perspective views, fr. vue d’optique nebo vue perspective, něm. Guckkastenbild nebo Guckkastenblatt) ručně kolorovaný mědiryt na jednolistu určeném k prohlížení ve speciálním optickém přístroji. Frekventovaným námětem byly perspektivně zobrazené části městské zástavby. Rytina včetně nadpisu musela být z projekčních důvodů stranově obrácena. Kontury střech anebo okna budov se kvůli pronikání světelného paprsku vystřihovaly. Jedno z center produkce těchto vedut se nacházelo v Augsburgu. Tamní nakladatelství Académie Impériale d’Empire des Arts libéraux tak vydávalo francouzským a německým textem opatřené dílčí pohledy na evropská i zámořská města a vedle například New Yorku či Quebecku zařadilo nejprve sérii čtyř pohledů na pražská veřejná prostranství, které podle Johanna Josepha Dietzlera vyryl Joseph Christoph Nabholz. Collection des Prospects z roku 1743 zahrnovala dva pohledy na Staroměstské náměstí, Malé náměstí a Karlovo náměstí.

56.6
CZ
1790852000003210001
1780-Nabholz - kukátkový list Praha Malé náměstí (Prospect des so genannten Ringl in der Königl alten Stadt Prag)-Pragensie
K prodeji
www.posam.cz/artwork/pragensie/pragensie_06_FP.jpg
false
1810
1810-02-01

Weibel – plán bitvy u Štěrbohol 6. května 1757 (Plan de la Bataille de Prague en Boheme livrée le 6 May 1757)

Weibel - plán bitvy u Štěrbohol 6. května 1757 (Plan de la Bataille de Prague en Boheme livrée le 6 May 1757)

150

"Plan de la Bataille de Prague en Boheme livrée le 6. května 1757 " 1810, mědiryt, vyryl Weibel, rozměr listu 34 x 46 cm Topografická mapa znázorňující postavení pruských bojovníků a pohybů jednotek v bitvě u Štěrbohol pruského krále Fridricha Velikého Pruska v rámci Sedmileté války. Z práce „Traité des grandes opérations militaires, et Histoire kritique de campagnes de la Révolution, par le général Baron de Jomini. Toto obléhání je označováno za nejničivější v pražských dějinách.

57.2
CZ
1790852000003202022
1810-Weibel - plán bitvy u Štěrbohol 6. května 1757 (Plan de la Bataille de Prague en Boheme livrée le 6 May 1757)-Pragensie
K prodeji
www.posam.cz/artwork/pragensie/pragensie-11_VL_BP.jpg
false
1820
1820-02-01

Steegmeyer – Karlův most Praha

Steegmeyer - Karlův most Praha

250

cca 1820, mědiryt, rozměr listu 16.5 x 25 cm, originální mědiryt od Wildera podle Steegmeyera. Heinrich Stegmeyer z Vídně se vzpomíná v Mühlfeldovém „memorabilii“ jako žák Vídeňské akademie výtvarných umění, který v roce 1797 získal druhou cenu v historické ruční kresbě a první cenu v roce 1798. Není pochyb o tom, že je to vídeňský malíř Heinrich Stegmaier, zmíněn Georg Kaspar Naglerem, německým historikem umění, v jeho práci. Stegmeyer vzkvétal kolem roku 1818 a jeho obrazy "Ecce homo" a "Mater Dolorosa" se nachází ve vídeňském kostelu sv. Jana Nepomuckého.

30
CZ
1790852000003202004
1820-Steegmeyer - Karlův most Praha-Pragensie
K prodeji
www.posam.cz/artwork/pragensie/pragensie-8_VL_BP.jpg
false
1830
1830-02-01

J. Hyrtl – Karlův most v Praze

J. Hyrtl - Karlův most v Praze

200

1830, mědiryt, rytec J. Hyrtl, rozměr listu: 15 x 21 cm. Jakob Hyrtl, narozen 23. listopadu 1789 Vídeň, † 15. října 1868 Vídeň 2, Mayergasse 15 (hřbitov sv. Marxe), rytec. Navštěvoval Akademii výtvarných umění (mědiryt u Josefa Fischera), finančně ho podporoval gróf Esterházy. Pracoval jako ilustrátor knih a grafik ve Vídni.

25.8
CZ
1790852000003199001
1830-J. Hyrtl - Karlův most v Praze-Pragensie
K prodeji
www.posam.cz/artwork/pragensie/pragensie-7_VL_BP.jpg
false
1833
1833-02-01

Samuel Prout – Radnice v Praze

Samuel Prout - Radnice v Praze

500

1833, Z cyklu Faksimile skic nakreslené ve Flandrech a Německu, rozměr listu 52 x 36.5 cm, ručně kolorovaná litografie, nakreslil a vytiskl Samuel Prout ( britský tiskař, grafik, malíř a kreslič, 1783-1852). Značeno autorem v tisku na kameni ve středu dolu "S" a o nadpisem vpravo dole - "Hotel de Ville Prague".

63.5
CZ
1790852000003198024
1833-Samuel Prout - Radnice v Praze-Pragensie
K prodeji
www.posam.cz/artwork/pragensie/pragensie-6_VL_BP.jpg
false
1835
1835-02-01

Panorama Prahy z Schönbornské zahrady.

Panorama Prahy z Schönbornské zahrady.

1800

Autor předlohy: Morstadt, Vincenc Rytec: Fridrich Geißler Vydavatel: Borrosch & André Místo vydání: Praha Rok vydání: 1835 Panorama Prahy z Schönbornské zahrady. "Panorama von Prag, aufgenommen im Gloriet des Gräflich Schönborn'schen Gartens am Laurenzberg". Původní předleptaný oceloryt. Podle V. Morstadtovy kresby ryl Friedrich Geissler. Z "Prag im neunzehnten Jahrhunderte", Borrosch & André, 1835. S něm. titulem pod obrázkem a figurami v popředí. Rozměry obrázku: 13 x 71,5 cm. E. Bužgová-Rambousková: Vincenc Morstadt. Popisný seznam grafického díla - č. soup. 101.

97.1
CZ
1790852000002258013
1835-Panorama Prahy z Schönbornské zahrady.-Pragensie
K prodeji
www.posam.cz/artwork/pragensie/pragensie_02_BP.jpg
false
1840
1840-02-01

Chrám sv. Víta v Praze

Chrám sv. Víta v Praze

90

1840, "Die St. Veitskirche in Prag". Pův. oceloryt, podle L. Langeho kresby ryl J. Poppel. Vyd. G. G. Lange v Darmstadtu., rozměry kresby 15,5x11,5 cm.

22.2
CZ
1790852000003460005
1840-Chrám sv. Víta v Praze-Pragensie
K prodeji
www.posam.cz/artwork/pragensie/pragensie-16_VL_BP.jpg
false
1840-03-01

Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí

70

cca 1840, Staroměstské náměstí - "In Prag der Grosse Ring". Rozměry 15x10,5 cm, originální oceloryt podle C. Reissovy kresby ryl J. Poppel. Vydal Bibliografický Institut v Hildburghausenu.

28.4
CZ
1790852000003463001
1840-Staroměstské náměstí-Pragensie
K prodeji
www.posam.cz/artwork/pragensie/pragensie-17_VL_BP.jpg
false
1850
1850-02-01

Týnský chrám v Praze

Týnský chrám v Praze

120

1850, 15 x 10.5 cm, ocelorytina Schmidt dle kresby od Richtera

39.4
CZ
1790852000003180005
1850-Týnský chrám v Praze-Pragensie
K prodeji
www.posam.cz/artwork/pragensie/pragensie-76_BP.jpg
false
1850-02-03

Barikády pod Staroměstkou věží

Barikády pod Staroměstkou věží

150

cca 1850, litografie, vydal Lith. Anst. v. L. Oeser i. Neusalza, rozměr listu: 14 x 21.5 cm. Pražské červnové povstání (též Svatodušní bouře) bylo ozbrojeným střetem ve dnech 12.–17. června 1848 v Praze, kterým vyvrcholil revoluční proces v českých zemích. Povstání bylo spontánní nepřipravenou vzpourou, která byla potlačena císařským vojskem a zahynulo při ní asi 43 osob. 12. června byly pod Staroměstskou mosteckou věží postaveny barikády, most se stal znovu dějištěm bojů. Ne však nadlouho, již o šest dní později povstalci proti dobře vyzbrojenému císařskému vojsku kapitulují.

25.7
CZ
1790852000003202013
1850-Barikády pod Staroměstkou věží-Pragensie
K prodeji
null
false
1850-03-03

„Pohled na Prahu s Petřína“

"Pohled na Prahu s Petřína"

2500

1850, pohled na Prahu s Petřína, kolorovaný oceloryt, vyryl J. G. Lechleitner podle J. R. Rzechka. Praha, Landes-Industrie-Comptoir ve Weimaru pro Mikuláše Lehmanna, c. 1850., rozměr listu 36,5 x 82 cm

89.8
CZ
1790852000003210019
1850-"Pohled na Prahu s Petřína"-Pragensie
K prodeji
www.posam.cz/artwork/pragensie/pragensie-13_VL_BP.jpg
false
1860
1860-02-01

Rzechka: Pohled na Prahu z Petřína

Rzechka: Pohled na Prahu z Petřína

2300

Praha z Petřína, Rzechka, oceloryt (1860). Pohled na Prahu s Petrina.,Panorama von Prag vom Laurentiusberge aus gesehen. technika: oceloryt; autor předlohy: J. R. Rzechka; rytec: J. G. Lechleitner; rozměr listu: 32 x 77; z díla: 36 x 84; vydal: Prag, Landes-Industrie-Comptoir in Weimar für Lehmann.

106.2
CZ
1790852000002258055
1860-Rzechka: Pohled na Prahu z Petřína-Pragensie
K prodeji
www.posam.cz/artwork/pragensie/pragensie_03_BP.jpg
false